داستان اول پادکست مختومه پلاس با عنوان مینی سریال – بیرون پنجره – منتشر شد

امیدوارم از شنیدن این مینی سریال لذت ببرید.